คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย เท่านั้น-อายุ 30 ปี ขึ้นไป-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง-ประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปี ขึ้นไป-มีความรู้ในด้านกฎหมายแรงงานและการทำ Payroll-สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี-มีความรู้และประสบการณ์ในการทำ KPI, BSC, ISO 9001-มีภาวะความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี-สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดีลายละเอียดงานเพิ่มเติม

Comment

Comment:

Tweet