คุณสมบัติผู้สมัคร : ประสบการณ์งานด้านบุคคลธุรการ อย่างน้อย 10 ปี สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดีคุณสมบัติเพิ่มเติม : ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปอาศัยอยู่ : ฉะเชิงเทรา ลายละเอียดงานเพิ่มเติม

Comment

Comment:

Tweet