คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศหญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการเงินลายละเอียดงานเพิ่มเติม

Comment

Comment:

Tweet