เงินเดือน : 8,000 ถึง 10,000 บาท # มุ่งมั่นในการทำงาน # ตรงต่อเวลา # บุคคลิกภาพดี # ทนต่อแรงกดดันได้ดี # รักความก้าวหน้า # มียานพาหนะเป็นของตนเอง (พิจารณาเป็นพิเศษ) # สุขภาพแข็งแรง ลายละเอียด

Comment

Comment:

Tweet